EDIFICI PLURIFAMILIAR A BLANES - Mas Marot

CLIENT: Particular

SUPERFÍCIE: 485m2

LOCALITZACIÓ: Blanes

ANY: 2020

Projecte per un edifici plurifamilar de 3 plantes i 4 apartaments.

El major hàndicap en el moment del disseny, era la forma de la parcel·la. Entre mitgeres, allargada i amb una crugia molt estreta. Per això, es dissenya un edifici d’habitatges plurifamiliar basat en patis interiors, afavorint la ventilació natural croada i l’entrada de llum en els nuclis dels diferents apartaments.

Es prioritzen els espais diàfans i la versatilitat dels mateixos pensant en futures transformacions que puguin adaptar-se a múltiples perfils de famílies i/o necessitats.