EDIFICI PLURIFAMILIAR A BLANES - Mas Marot

SUPERFÍCIE: 485m2

LOCALITZACIÓ: Blanes

ANY: 2020

Habitatge plurifamiliar a Blanes. Es projecta l’edifici creant patis interns per tal de dotar als diferents apartaments de llum i ventilació natural al nucli dels habitatges. Tots els espais són diàfans i s’han projectat pensant en possibles transformacions al cap dels anys, com ampliació de les habitacions o divisions d’aquestes per a crear-ne de noves o unificar-les, i així permetre que hi puguin viure famílies amb diferents perfils i necessitats.