MASIA AL BAIX EMPORDÀ - MAS EJ

SUPERFÍCIE: 630m2

LOCALITZACIÓ: La Pera

ANY: 2022

COL·LABORADOR:

Somnisamida, Constructora

Reforma d’un mas a La Pera del segle XIX, que va estar reformat al voltant dels anys 80 perdent part del seu caire de mas. El projecte busca recuperar els elements tradicionals del mas intervenint en la seva totalitat, tornant a pavimentar amb tova recuperada, tractant les parets i resolvent els problemes d’humitat i confort tèrmic, reformant banys, cuina, i la coberta. S’ha tingut molta cura en la elecció dels materials per tal d’oferir a la casa un aspecte més càlid i elegant però sense perdre l’essència d’aquesta. Es van projectar diversos lluernaris col·locats estratègicament per tal de poder il·luminar les estances més fosques. S’utilitzen materials recuperats i pròxims.