MASIA AL BAIX EMPORDÀ - MAS EJ

CLIENT: Particular

SUPERFÍCIE: 630m2

ANY: 2022

COL·LABORADOR:

Somnisamida, Constructora

Reforma d’una masia del segle XIX, que va estar ja reformada durant els anys 80, perdent part de l’encant de l’arquitectura tradicional. El projecte busca recuperar l’essència i els elements tradicionals de la masia intervenint íntegrament, repavimentant amb tova recuperada, tractant les parets retornant-los l’aspecte original i resolent els problemes d’humitat, confort tèrmic i reformant banys, cuina i coberta.

Es va prestar especial atenció a la selecció de materials, recuperats i de proximitat, oferint un aspecte més càlid i elegant però sense perdre la seva essència. Es plantegen diverses claraboies col·locant-los estratègicament per a il·luminar les estades més fosques.