REFORMA CASA ENTRE MITGERES - Casa Elisa

CLIENT: Particular

SUPERFÍCIE: 120m2

LOCALITZACIÓ: Sant Feliu de Guíxols

ANY: 2019

COL·LABORADOR:

Somnisamida, Constructora

Gael del Río, fotografia

Reforma de casa entremitgeres a Sant Feliu de Guíxols amb problemes d’humitats.

S’utilitzen materials respectuosos per a la pròpia casa i per als usuaris d’aquesta. S’aconsegueixen eliminar tots els problemes d’humitat així com un canvi d’imatge tot i mantenir l’essència de la casa.