REFORMA D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES - Can Melé

CLIENT: Particular

LOCALITZACIÓ: Tossa de Mar

ANY: 2023

Rehabilitació d’un edifici entre mitgeres de principis del S.XX al centre històric de Tossa de Mar.

La premissa del projecte és preservar, reforçar i reutilitzar la part original del volum existent que es troba en bon estat, murs, façanes, fusteries, cobertes, etc.

Es conserva la volumetria de les façanes, mantenint les obertures que donen a carrer i realitzant de noves cap al pati interior per tal d’afavorir i millorar les condicions d’habitabilitat i ventilació creuada de l’habitatge.

Es deixen a la vista i es posen en valor materials i elements originals de la construcció que havien quedat encoberts pel pas dels anys: sostres de volta catalana, cobertes de fusta, murs de pedra, parets de maó ceràmic, vitralls.