REHABILITACIÓ D’UN MAS - Casa TM

CLIENT: Particular

SUPERFÍCIE: 542m2

LOCALITZACIÓ: Begur

ANY: 2019

COL·LABORADOR:

Clara Gromaches, Fotografia

Direcció de l’obra de rehabilitació d’una masia al Baix Empordà.

Les obres es van realitzar respectant l’arquitectura tradicional pròpia del mas, emprant materials de proximitat i saludables. A la planta semisoterrada es van conservar tots els murs originals de pedra vista de la masia, en canvi, el primer pis es va projectar tot de nova planta, ubicant les estances de dia amb coronades amb una coberta a dues aigües contrastant lo vell amb lo nou.