REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'UNA MASIA - Mas CiP

CLIENT: Particular

SUPERFÍCIE: 350m2

LOCALITZACIÓ: Quart

ANY: 2023

Rehabilitació i ampliació d’una masia del S.XIX. El projecte parteix de la premisa de conservar i respectar totes les preexistències del mas, així com continuar i protegir els materials orginials de la construcció que encara roman dempeus, actualment en ruïnes.

Preservant la volumetria de les façanes existents, així com totes les obertures originals, s’hi implanta un programa funcional per una familia de quatre persones.

Al tractar-se d’un mas completament aïllat, les intal·lacions han sigut dissenyades per tal de funcionar de manera autosuficient, des de l’abast de l’aigua, el sanejament, l’electricitat i els sistemes de calefacció, aigua calenta i refrigeració.