REHABILITACIÓ MAS A SANT ESTEVE GUIALBES - Can Maso

SUPERFÍCIE: 140m2

LOCALITZACIÓ: Sant Esteve de Guialbes

ANY: 2022

Rehabilitació d’un mas a Sant Esteve de Guialbes, conservant tots els elements propis de les cases tradicionals i respectant el seu caire. S’utilitzen materials senzills i harmònics amb la casa, dotant-la de comoditat, i bellesa alhora. Es creen noves obertures per tal de fer entrar llum i els espais es distribueixen creant sales grans i diàfanes.